CAP Sant Quirze de Besora

Pg. del Ter, 21
08580 Sant Quirze de Besora
(veure mapa)
93 852 90 54

Horaris d’obertura del centre:
De dilluns a divendres, de 08.00 a 20.00 hores.

 Medicina General Professionals i horaris

 • Visites al centre i a domicili.
 • Atenció i seguiment de malalties agudes i cròniques (diabetis, hipertensió arterial, obesitat, hipercolesterolèmia, malalties respiratòries cròniques, etc).
 • Programa d’atenció domiciliària de malalts crònics amb problemes de desplaçament al centre.
 • Atenció a la salut mental.
 • Atenció comunitària (xerrades, tallers, etc).
 • Activitats preventives (programa d’activitats preventives i promoció de la salut, vacunacions, educació sanitària, consells de salut).
 • Control i seguiment de tractaments anticoagulants (Sintrom®).
 • Crioteràpia (tractament de lesions dermatològiques).
 • Cirurgia menor dermatològica.

Infermeria Professionals i horaris

 • Visites al centre i a domicili.
 • Atenció de patologies agudes protocolitzades.
 • Atenció i seguiment de malalties agudes i cròniques (diabetis, hipertensió arterial, obesitat, hipercolesterolèmia, malalties respiratòries cròniques, etc).
 • Programa d’atenció domiciliària de malalts crònics amb problemes de desplaçament al centre.
 • Programa “Salut i Escola” (suport i assessorament en temes de salut, vacunacions escolars).
 • Atenció comunitària (xerrades, tallers, etc).
 • Activitats preventives (programa d’activitats preventives i promoció de la salut, vacunacions, educació sanitària, consells de salut).
 • Control i seguiment de tractaments anticoagulants (Sintrom®).

Pediatria Professionals i horaris

 • Visites al centre i a domicili.
 • Atenció i seguiment de malalties agudes i cròniques.
 • Programa de seguiment del nen sa (protocol d’activitats preventives i de promoció de la salut a l’edat pediàtrica).
 • Programa “Salut i Escola” (suport i assessorament en temes de salut, vacunacions escolars).
 • Atenció a la salut mental.
 • Crioteràpia (tractament de lesions dermatològiques).

Llevadora Professionals i horaris

 • Planificació familiar.
 • Seguiment de l’embaràs.
 • Prevenció oncològica.
 • Prevenció i tractament de les malalties de transmissió sexual (MTS).

Odontologia Professionals i horaris

 • Tractament de processos aguts odontològics (infeccions, traumatismes, ferides i lesions de la mucosa oral, etc).
 • Exodòncies (extracció de peces dentals).
 • Prevenció odontològica en dones embarassades (consells, fluorització, etc).
 • Tractaments preventius en infants (fluorització, obturacions, segellat de fisures, etc).

Treball social Professionals i horaris

 • Identificació i avaluació de les necessitats socials i familiars.
 • Intervenció en la disfunció social/familiar per recuperar o preservar un funcionament social òptim.
 • Aportació de la valoració i el diagnòstic social al diagnòstic integral de la salut.
 • Assessorament, informació i facilitació de l’accés a serveis i recursos del benestar.
 • Tramitació de sol·licituds de recursos públics amb criteris professionals.
 • Participació en taules i plataformes existents a la comunitat per tal de donar a conèixer i millorar l’atenció a persones amb problemes de salut.
 • Coordinació amb serveis i institucions de la comunitat per a millorar l’accés als serveis i recursos del benestar.
 • Contribució a la detecció de noves necessitats socials en persones amb problemes de salut.

Unitat d’atenció al ciutadà Professionals i horaris

 • Informació general dels serveis assistencials.
 • Programació de visites als centres de l’ABS i a altres centres i serveis concertats.
 • Lliurament de comunicats d’incapacitat temporal (IT).
 • Tràmits administratius diversos (assignació i canvis de metge i infermera, sol·licituds de targeta sanitària individual (TSI), validació sanitària de les receptes que ho requereixen, etc).

Psiquiatria Professionals i horaris

 • Suport als professionals sanitaris per atenció i seguiment de la salut mental
 • Primeres visites al centre derivades pel metge de medicina general
 • Control i seguiment de la salut mental del pacient
 • Activitats preventives