Consultori Sant Boi de Lluçanès

Pg. de Lluçanès, 8
08589 Sant Boi de Lluçanès
(veure mapa)
93 852 70 79

Horaris d’obertura del centre:
Dilluns Dimarts i dimecres, de 08.00 a 15.00 hores.
Dijous, de 13.00 a 20.00 hores.
Divendres, de 08.00 a 14.00 hores.

Medicina General Professionals i horaris

 • Visites al centre i a domicili.
 • Atenció i seguiment de malalties agudes i cròniques (diabetis, hipertensió arterial, obesitat, hipercolesterolèmia, malalties respiratòries cròniques, etc).
 • Programa d’atenció domiciliària de malalts crònics amb problemes de desplaçament al centre.
 • Atenció a la salut mental.
 • Atenció comunitària (xerrades, tallers, etc).
 • Activitats preventives (programa d’activitats preventives i promoció de la salut, vacunacions, educació sanitària, consells de salut).
 • Control i seguiment de tractaments anticoagulants (Sintrom®).

Infermeria Professionals i horaris

 • Visites al centre i a domicili.
 • Atenció de patologies agudes protocolitzades.
 • Atenció i seguiment de malalties agudes i cròniques (diabetis, hipertensió arterial, obesitat, hipercolesterolèmia, malalties respiratòries cròniques, etc).
 • Programa d’atenció domiciliària de malalts crònics amb problemes de desplaçament al centre.
 • Programa “Salut i Escola” (suport i assessorament en temes de salut, vacunacions escolars).
 • Atenció comunitària (xerrades, tallers, etc).
 • Activitats preventives (programa d’activitats preventives i promoció de la salut, vacunacions, educació sanitària, consells de salut).
 • Control i seguiment de tractaments anticoagulants (Sintrom®).

Pediatria Professionals i horaris

 • Visites al centre i a domicili.
 • Atenció i seguiment de malalties agudes i cròniques.
 • Programa de seguiment del nen sa (protocol d’activitats preventives i de promoció de la salut a l’edat pediàtrica).
 • Programa “Salut i Escola” (suport i assessorament en temes de salut, vacunacions escolars).
 • Atenció a la salut mental.
 • Crioteràpia (tractament de lesions dermatològiques)

Unitat d’atenció al ciutadà Professionals i horaris

 • Informació general dels serveis assistencials.
 • Programació de visites als centres de l’ABS i a altres centres i serveis concertats.
 • Lliurament de comunicats d’incapacitat temporal (IT).
 • Tràmits administratius diversos (assignació i canvis de metge i infermera, sol·licituds de targeta sanitària individual (TSI), validació sanitària de les receptes que ho requereixen, etc).