Atenció continuada

L’atenció continuada d’urgències territorial (ACUT) és el servei d’urgències que entra en funcionament en el moment en què el vostre centre d’atenció primària (CAP) de referència deixa de donar servei.

Recordeu que en cas d’urgència, i fora de l’horari d’atenció habitual del vostre metge o metgessa de capçalera, podeu adreçar-vos al CAP Sant Quirze de Besora els dies feiners de 08.00 a 21.00 hores i els dissabtes al matí de 08.00 a 15.00 hores.

Totes les nits, de 21.00 a 08.00 hores, cal que us dirigiu a l’Hospital General de Vic (HGV) o bé truqueu al telèfon 061.

Els dissabtes de 15.00 a 21.00 hores i els diumenges i festius de 08.00 a 21.00 hores, podeu trucar o dirigir-vos a qualsevol dels següents centres o bé trucar al telèfon 061:

CAP Torelló (centre més proper)
CAP Manlleu
ACUT HGV
CAP Tona
CAP Centelles

Quadre resum d’horaris i centres ACUT

Anuncis