CAP Tona

C. Joan Maragall, 40-48
08551 Tona

Dissabtes de 15:00 a 20:00

Diumenges de 8:00 a 20:00

(mapa)