Consultori Vidrà

Pl. Ajuntament, 2 baixos
17515 Vidrà
(veure mapa)

Dra. Anna Perez
Dijous, de 12.00 a 13.00 hores.

Infermer Jordi Oliva
Dimarts, de 12.00 a 13.00 hores.