La Carta de drets i Deures en relació a la Salut

 

Marga Cernadas, referent de de l’EAP de Sant Quirze de Besora ens parla de la carta de drets i deures en relació a la salut.

La Carta de drets i deures en relació a la Salut i l’atenció sanitària és un recull de prop de cent drets i deures que s’agrupen en els deu àmbits de la salut, i que es basen en el reconeixement de la persona, la llibertat i l’autonomia, la igualtat, l’accés a la informació i al coneixement en salut, i el compromís cívic.

En el nostre CAP i als Consultoris Municipals podeu trobar tríptics informatius.

Aquest és un resum dels drets i deures que recull la carta:

  1. Equitat i no discriminació de les persones

Dret a: rebre una atenció sanitària equitativa, sense discriminació, protecció de situacions de vulnerabilitat i tracte respectuós.

Deure de: respectar i no discriminar els professionals i les altres persones usuàries dels nostres centres.

 

  1. Protecció i promoció de la Salut, i prevenció de la malaltia

Dret a: disposar de seguretat ambiental i alimentària, a rebre educació sanitària per protegir i promoure la nostra salut individual i també la col.lectiva.

Deure de: Contribuir a la cura del nostre entorn, vetllar per la nostra salut i la de les persones que estan sota la nostra responsabilitat, evitar riscos per a la salut d’altres persones i fer un bon ús de les mesures preventives.

 

  1. Accés al sistema sanitari

Dret a: accedir als serveis i prestacions públiques en un temps adeqüat als criteris clínics, a escollir els professionals i centres sanitaris en l’atenció primària, disposar dels temps d’espera i accedir a una segona opinió mèdica.

Deure de: utilitzar de manera responsable les intal.lacions i serveis sanitaris, respectar els horaris programats i les normes dels centres on ens atenen.

 

  1. Intimitat i confidencialitat

Dret a: Preservar la nostra privacitat i intimitat en l’atenció, la confidencialitat de la informació i la nostra llibertat ideològica i religiosa.

Deure de: respectar la intimitat i confidencialitat de les altres persones i la seva llibertat ideològica i religiosa.

 

  1. Autonomia i presa de decisions

Dret a: Disposar de tota la informació i el suport necessari per garantir la dignitat i l’autonomia en el procés d’atenció, planificar les voluntats anticipades i viure el procés de final de la vida d’acord amb el nostre concepte de dignitat.

Deure de: coresponsabilitzar-nos del nostre procés assistencial i del de les persones que representem legalment.

 

  1. Informació sanitària, documentació clínica i TIC

Dret a: disposar de la nostra informació sanitària de manera segura i completa, i rebre assessorament sobre la informació sanitària a les xarxes.

Deure de: facilitar de forma veraç les nostres dades i fer un ús responsable de les noves tecnologies.

 

  1. Qualitat i seguretat del sistema

Dret a: rebre una assistència de qualitat que garanteixi  la continuïtat assistencial i la seguretat clínica i personal, i a conèixer el pla de medicació i els medicaments,i el nivell de seguretat assistencial

Deure de: utilitzar correctament les prestacions, identificar-nos amb la documentació requerida per garantir la nostra seguretat clínica., i a facilitar l’actualització de les dades clíniques.

 

  1. Constitució genètica de la persona.

Dret a: la confidencialitat de les dades sobre el nostre genoma, a gaudir dels avantatges de les noves teràpies genètiques, i a ser informat de les troballes inesperades den proves genètiques.

 

  1. Investigació i experimentació

Dret a: participar en projectes de recerca sense ser-ne exclòs, a rebre’n informació i a conèixer el resultat de les investigacions

Deure de: complir amb les responsabilitats que es deriven de l’acceptació de la participació en un projecte de recerca.

 

  1. Participació

Dret a: expressar l’opinió sobre el sistema sanitari i participar-hi com a agents actius.

Deure de: conèixer el sistema sanitari i estar-ne informats per exercir una participació col.lectiva responsable.

Aquesta entrada s'ha publicat en Comunicacions i etiquetada amb . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.